Header_schimmeloudewaterbv
Header_schimmeloudewaterbv

Project:

Aanleg natuurvriendelijke oevers H.U.L

Opdrachtgever:

HDSR

Toelichting:

Aanleg natuurvriendelijke oevers, aanbrengen van damwand en beschoeiingen. Het verwijderen en aanbrengen

van groenvoorzieningen.