Header_schimmeloudewaterbv
Header_schimmeloudewaterbv

Project:

Civieltechnische werkzaamheden vergroten duikers landscheidingswetering.

Opdrachtgever:

HDSR

Toelichting:

Aanbrengen gefundeerde betonnen duikers O 1000, aanbrengen van uitstroomvoorzieningen, graven

van nieuwe watergangen, aanbrengen van drainage en het egaliseren en inzaaien van het werkterrein.