Header_schimmeloudewaterbv
Header_schimmeloudewaterbv

Project:

Aanbrengen hoogwatervoorzieningen Lopik

Opdrachtgever:

HDSR  (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)

Toelichting:

In opdracht van de HDSR voert Schimmel Oudewater BV de volgende werkzaamheden uit op ca 85 locaties:

- aanbrengen houten damwand schermen

- aanbrengen betonnen overstortwanden

- aanbrengen duikers

- aanbrengen overstortputten