Header_schimmeloudewaterbv
Header_schimmeloudewaterbv

Project:

Bouwrijp maken, aanbrengen riolering en afbouw Woonwijk De Mozaiek.

Opdrachtgever:

Heywaal Projectontwikkeling

Toelichting:

In opdracht van Heywaal Projectontwikkeling voert Schimmel Oudewater BV de volgende werkzaamheden uit:

- ontgraven en afvoeren voorbelasting

- aanbrengen bouwwegen

- aanbrengen riolering en putten

- grondwerk voor 80 woningen

- aanbrengen beschoeiingen

- afbouw woonwijk inclusief straatwerk en groenvoorziening