Header_schimmeloudewaterbv
Header_schimmeloudewaterbv

Project:

Aanleggen Vispassage en 2 stuwen tbv toekomstig bedrijventerrein Oudewater

Opdrachtgever:

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)

Toelichting:

In opdracht van de HDSR heeft Schimmel Oudewater BV de volgende kunstwerken gerealiseerd:

- Vispassage met stuw

- Peilscheiding incl stuw

- Vaste peilscheiding